Marianna Oníschenko

Publicaciones:

  1. Плющай О.О., Онищенко М.Ю. Теорія і практика письмового та усного перекладу=Traducción e interpretación a través de teoría y práctica (для студентів старших курсів філологічних та перекладацьких факультетів): навчальний посібник з грифом МОН України Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, 2012. – 260 с.
  2. Онищенко М.Ю., Давиденко Ю.Є. Языковой портфель как средство оптимизации иноязычного обучения // Сборник научных статей «Лингвистика и методика в высшей школе». – Выпуск 3. – Гродно, Карандаш, 2011. – С. 174-180.
  3. Онищенко М.Ю., Плющай О.О. Специфика организации самостоятельной работы студентов-филологов при обучении испанскому языку как второму иностранному // Лингвистика и методика в высшей школе. Выпуск 4: сб. науч. ст. / редкол. В.С. Истомин (отв. ред.) [и др.]. – Гродно: Типография Зебра, 2012. – С. 299–305
  4. Oníschenko M., Pliuschay O. Problemas traductológicos en la enseñanza de español como segunda lengua extranjera: enfoque plurilingüe //Актуальні проблеми перекладознавства: монографія. – Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля. – 2014 р. – С. 58 – 66

Cursos de formación:

– Підвищення кваліфікації у Центрі консалтингу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. (Свідоцтво 12СПК 854830). Дніпропетровськ, 2014 р.

– Участь у міжнародній програмі «Language and Culture Spanish Program 2013». Лінгвістичне та педагогічне стажування у літній мовній школі International House Madrid. Мадрид, Іспанія,  2013 р.

– Участь у міжнародній програмі «Language and Culture Spanish Program 2012». Лінгвістичне та педагогічне стажування у літній мовній школі International House Madrid. Мадрид, Іспанія,  2012 р.

– Лінгвістичне та педагогічне стажування у літній мовній школі для викладачів іспанської мови як іноземної. Іспанія, Мадрид, 2004 р.